Verdens kreftdag og livskvalitet etter kreftbehandling

Jeg må ærlig innrømme at selv om jeg har jobbet med kreftpasienter i 21 år så har jeg aldri tenkt mye over denne dagen. Men den markeres hvert år den 4. februar, og organiseres av Den internasjonale kreftunionen.

De skriver at målet med markeringen er å styrke den globale kampen mot kreft. De uttrykker også at forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige temaer.

Vi i Kreftkompasset tenker mye på tiden etter at behandlingen er avsluttet, og tror at vi må tørre å tenke nytt for å kunne hjelpe flere. Jeg husker godt spørsmålet fra moren til en ungdom som snart var ferdigbehandlet på avdelingen jeg jobbet på, «hva skjer nå?» spurte hun meg. Rehabiliteringsopphold var ikke aktuelt, så da er det kontroll på poliklinikken om tre måneder, forklarte jeg. Hun så overrasket på meg, «er det ikke noe opplegg etter behandlingen?» Nei..

 Livskvalitet etter kreftbehandling, hva kan vi gjøre for å bedre den? 

Pasientforeningen Sarkomer har siden 2017 arrangert mentorskapsprogram for ferdigbehandlede pasienter. Fra høsten 2019 vil Kreftkompasset arrangere to mentorskapsprogram i samarbeid med pasientforeningene Sarkomer og Ung Kreft. Helsepersonell med lang erfaring fra kreftomsorgen vil bidra inn i programmene.

Kort fortalt går mentorskapsprogrammet ut på at private bedrifter støtter en person som fått behandling for kreft, i et år. Bedriften bidrar med en mentor som skal støtte deltakeren med det han/hun vil forandre i hverdagen sin. Det kan for eksempel være å komme tilbake i jobb, få et sosialt nettverk eller bli fysisk aktiv.

 «Jeg liker ikke å tenke, eller vise, at diagnosen har påvirket meg bemerkelsesverdig. Realiteten er at den har tatt livsgnisten fra meg.» Kvinne, 34 år, fem år etter behandlingen.

fullsizeoutput_2c63.jpeg

Ved å delta i mentorskapsprogrammet får bedriften en unik mulighet til å utvikle sin personell. Som mentor skal man følge opp en kreftoverlever i et år, noe som kan være utfordrende, ukjent men mest av alt meningsfylt. Gjennom programmet vil mentorene oppleve personlig utvikling og få redskaper til å utvikle seg selv og sin lederkompetanse. 

 «Det flotte med slikt mentorskap er at jeg lærer like mye av henne som hun gjør av meg. Kjenner at dette er meningsfylt og tankevekkende!» Elin Ekrol, mentor fra Scandic.

Deltakeren må være motivert til å legge ned en egeninnsats for å sammen med mentor jobbe med det deltakeren vil forandre. Hensikten er at mentoren skal fungere som en person deltakeren får individuell støtte og oppbakking fra. Mentor skal bidra med ideer, kontakter, erfaring og kunnskap. 

I programmet inngår også en reise. Vi har inngått et samarbeid med bistandsorganisasjonen FORUT som lar oss besøke deres arbeid i et annet land for eksempel India eller Nepal. Tanken med denne reisen er at deltakeren skal få utvidet perspektiv på sin tilværelse, tørre å komme ut av sin komfortsone og oppleve mestring. Erfaringene fra tidligere er at dette er en tankevekkende og lærerik tur for både mentorer og deltakere.

Det vil startes opp to mentorskapsprogram i 2019, et i september og et i november. 

Ta gjerne direkte kontakt med Kreftkompasset på kontakt@kreftkompasset.no hvis du vil vite mere om programmet.

 

Lotta VadeComment