Kreftkompassets personvern

Din personlige integritet er av høy prioritet for oss og vi vil att du som medlem av Kreftkompassets nettverk skal føle deg trygg på hvordan vi håndterer din personlige informasjon.  

Den 25. mai 2018 ble GDPR (General Data Protection Regulation) innført i hela EU/EØS. I samsvar med GDPR har ikke bedrifter rett å opprettholde register uten personens samtykke. Vi i Kreftkompasset har gjennomgått vår håndtering av persondata for å sikre att den er i samsvar med de krav som stilles. 

Her kan du lese om hvilke rettigheter du har og hvordan vi bruker dine persondata.

Vi samler bare in de personopplysningene som du selv oppgir når du blir medlem i Kreftkompassets nettverk, sender en forespørsel om deltakelse i mentorskapsprogrammet eller kjøper noe fra oss (events, reiser eller i webbshopen)

Vad som blir lagret?
Som medlem i Kreftkompassets nettverk og mottaker av vårt nyhetsbrev lagrer vi ditt navn og din e-mailadresse. 

Har du kjøpt billetter til et av våra events, anmeldt deg som deltaker på en av våra reiser, handlet i vår webbshop eller er deltatt i mentorskapsprogrammet trenger vi fler opplysninger som for eksempel adresse, telefonnummer og iblant personnummer. 

Avslutte abonnement
Hvis du ikke vil ha våre nyhetsmailer kan du alltid avregistrere deg ved å sende en mail til kontakt@kreftkompasset.no med den mail som du har registrert deg med, eller klikke avslutte abonnement på linken lengst ned i en av våre utsendelser.

Du kan når som helst tilbakekalle din godkjennelse til å la oss bruke informasjonen for å sende deg våre nyhetsbrev. Du har også rett att skriftlig begjære ut informasjon om de personopplysninger vi har om deg - et så kallet registerutdrag. Om dine opplysninger er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du begjære å få de rettet opp eller radert. Vi kan ikke radere dine opplysninger hvis det foreligger ett lovpålagte krav på lagring, som for eksempel regler om bokføring, eller når det finnes andre legitime grunner til hvorfor opplysningene må spares, for eksempel ubetalt gjeld. 

Medlem i Kreftkompassets nettverk og mottaker av vårt nyhetsbrev
Dine personopplysninger vil spares så lenge som du er medlem hos oss i Kreftkompasset. Du kan når som helst si opp ditt medlemskap samt avslutte abonnementet på våre nyhetsbrev ved å sende en mail til kontakt@kreftkompasset.no

Søknad til mentorskapsprogrammet 
Dine opplysninger spares i to år.

Kjøpt billetter til et av våra events, anmeldt deg som deltaker på en av våra reiser eller handlet i vår webbshop 
Vi er forpliktet å spare dine bokførte transaksjoner i fem år.

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer våre opplysninger. Varmt velkommen att kontakte oss på kontakt@kreftkompasset.no