Oppfølging etter kreftbehandling

 

Det finnes i dag et udekket behov for støtte av personer som er behandlet for kreft. Det gjelder for de som lever med og uten kreftsykdom. Mangel på oppfølging kan føre til psykisk og fysisk lidelse hos de som er berørt. Samfunnet bruker store ressurser på kreftbehandling, men etter at den er avsluttet opplever mange at de er overlat til seg selv. Ofte med store utfordringer. Siden antallet personer som lever videre etter sin kreftbehandling øker, er dette på vei å bli et stort problem for samfunnet. 

40368632_898323593700537_4347217918207983616_n.jpg

Kreftkompasset drives av Lotta Våde og Ida-Marie Nilsen, begge sykepleiere med mer enn 20 års erfaring hver fra kreftomsorgen. Vi har i løpet av denne tiden møtt mange personer som har gjennomgått behandling for kreft. Flere av dem føler seg ikke friske, selv om de ikke lenger har kreft. Det er ikke uvanlig å føle at man har mistet noe av seg selv og gnisten i livet. Dette i kombinasjon med at man «burde» være takknemlig for å ha overlevd kan oppleves utfordrende. Vi i Kreftkompasset ønsker å støtte deg som har fått behandling for kreft og dine pårørende.  

 
 
 

Ida-Marie Nilsen

Er spesialsykepleier i onkologi med 20 års erfaring innen kreftomsorgen. Har jobbet med kreftpasienter på Radiumhospitalet, i hjemmesykepleien, på sykehjem og på lokalsykehus. Samt kreftkoordinator i kommunen og produktsjef i legemiddelbransjen. Ida-Marie har gjennomført mange prosjekter, fagdager og seminarer for helsepersonell. Har i mange år samarbeidet med det private næringsliv og offentlige sektor. Dette har resultert i et stort nettverk som vil komme KreftKompasset til gode.

Lotta Våde

Har jobber 29 år i helsevesenet med kreftpasienter, hvorav 21 år som sykepleier og studiesykepleier på Radiumhospitalet. Lotta har opprettet nettverk for sykepleiere både på skandinavisk og nasjonalt nivå. Samt initiert utvekslingsprogram for sykepleiere mellom Radiumhospitalet – The Rizzolo insitute i Bologna og MD Anderson i Houston. Er initiativtaker og prosjektleder til Mentorskapsprogrammet. Har også arrangert større arrangementer for både helsepersonell, pasienter og pårørende. Er engasjert i arbeidet med pasientforeninger og sitter som daglig leder i pasientforeningen Sarkomer. 

 
 

Våre samarbeidspartnere