Stormen

Den brøt seg inn, endevendte, men ble kastet på dør. Gjenoppbygning kan ta tid. Om hele fundamentet blir revet opp, kan det ta lang tid. Det som står igjen etter stormens herjinger ser kanskje medtatt ut, men kan også stå stødigere enn noen sinne.

Fra utsiden kan det være få skader som er synlige, men hvor stor er skaden på innsiden? De du ikke ser før du blir invitert inn og får et innblikk i hva stormen etterlot seg. De synlige tegnene på gjennomgått kreftbehandling kan være få og enkle å skjule, men det kan være de du ikke ser som gjør mest vondt i ettertid.

PTSD (post-traumatic stress disorder), depresjon, infertilitet, dårlig selvbilde, hukommelsessvikt, overgangsalder, tinnitus m.m. Listen er lang. Jeg er blitt kjent med meg selv på nytt, den nye meg. Og jeg liker henne. Hun har selvinnsikt, vet hva hun er god for, hva hun kan og ikke kan og hun er trygg på seg selv.

Foto: Viviann Norheim

Foto: Viviann Norheim

Jeg fungerer som venninne, datter, søster og kollega. Jeg har en historie som har vært med på å forme meg til den jeg er i dag. For uten den historien hadde jeg heller ikke kunne fortalt den.