Mentorskapsprogrammet

Kreftkompasset skal, i samarbeid med det private næringsliv og FORUT, gjennomføre mentorskapsprogram for personer behandlet for kreft. Vi ønsker å gi de som har eller har hatt kreft støtte og veiledning på veien videre.


bakgrunn

Vi som står bak Kreftkompasset har erfaring med behandling av kreftpasienter, oppfølging av pasienter og pårørende etter avsluttet behandling, og samtaler med etterlatte. Samfunnet bruker store ressurser på kreftbehandling, men etter avsluttet behandling opplever mange at de er overlatt til seg selv og vi ønsker derfor å legge til rette for at det private næringsliv kan bidra til positiv endring for den enkelte.


Kreft

Det finnes i dag et udekket behov for støtte av personer som er ferdigbehandlet for kreft. Det gjelder for de som lever med og uten kreftsykdom. Mangel på oppfølging fører til stor psykisk og fysiske lidelse hos mange mennesker. Samfunnet bruker store ressurser på kreftbehandling, men etter at den er avsluttet opplever mange som fått behandling, at de er overlat til seg selv. Ofte med store utfordringer. Siden antallet personer som lever videre etter sin kreftbehandling øker, er dette på vei å bli et stort problem for samfunnet.

Jeg liker ikke å tenke, eller vise, at diagnosen har påvirket meg bemerkelsesverdig. Realiteten er at den har tatt livsgnisten fra meg
— Kvinne 34, fem år etter behandling

Lederutvikling

Mange ledere er blitt ledere fordi de er en dyktig fagperson eller kommer fra en annen rolle i bedriften. Ved å delta i mentorskapsprogrammet får dere en unik mulighet til å utvikle deres personell. Som mentor skal du følge opp en kreftoverlever i et år, noe som kan være utfordrende og ukjent men mest av alt meningsfylt. Programmet gir gode muligheter for å utvikle seg selv og sin lederkompetanse. Kreftkompasset setter rammene for programmet og kobler sammen tidligere pasienter og mentorer i par. I løpet av et år arrangeres tre dagsmøter med et program som gir deltakerne verktøyene de trenger for å jobbe godt sammen. I programmet inngår også en reise til et land langt unna. Dette for å utfordre komfortsonen og gi deltakeren en følelse av mestring.


Mentorskap

Nå kan dere som firma engasjeredere og gi støtte til en person som har eller har hatt kreft. Ved at dere som firma deltar vet vi at dere vil få et økt perspektiv på livet og hverdagen. Deres oppgave blir å støtte en person, som ut i fra sine forutsetninger skal få utfordret sin komfortsone og bli bevisst på hva som er viktig for han eller henne for å få økt livskvalitet.

Pasientforeningen Sarkomer har siden 2017 gjennomført mentorskapsprogram for sine medlemmer, som er rammet av sarkom (ben- og bløtvevskreft). Kreftkompasset ønsker å utvide tilbudet til flere kreftdiagnoser, og høsten 2019 starter vi opp to mentorskapsprogram i samarbeid med pasientforeningen Sarkomer.

 
F2C17804-7DA0-418B-AD3E-69C3F0A7AFA9.JPG
 

Programmets tre deler


Del 1

Kreftoverlevere søker om å delta i prosjektet. I søknaden har han/hun oppgitt hva de ønsker å ha fokus på i løpet av prosjektet. Det kan for eksempel være å komme ut i arbeidslivet, begynne å studere, få et mere sosialt liv eller begynne å trene. Dere skal velge en eller flere representanter fra deres firma som skal fungere som en mentor for kreftoverleveren. Med utgangspunkt i deltakerens behov vil mentor hjelpe vedkommende å arbeide med de områdene som han eller hun vil utvikle. Hensikten er at mentor skal fungere som en person deltakeren får individuell støtte og oppbakking fra. Mentor skal bidra med ideer, kontakter, erfaring og kunnskap.


Del 2

Alle deltakere og mentorer vil delta på tre dagsmøter, sammen med Kreftkompasset. Dagsmøtene vil inneholde undervisning om kreft, hva mentorskap er, avklaring av forventninger, informasjon om livet etter behandlingen, kronisk tretthet og inspirasjonsforedrag. Alle møtene har også avsatt tid for samtaler mellom mentor og deltaker, og gruppesamtaler for deltakerne og mentorene.


Del 3

I løpet av året reiser alle deltakere, og de mentorene som ønsker det, til et land langt unna. Vi samarbeider med bistandsorganisasjonen FORUT, og vil derfor få mulighet å besøke prosjekter de driver i ulike land. Som for eksempel barnehjem og sykehusavdelinger. Ved å møte personer på et sted som er annerledes enn det de er vant til, får deltakerne og mentorene mulighet til refleksjon og en økt forståelse av seg selv og andre i en vanskelig situasjon. Reisen skal også inneholde andre former for rehabilitering og man skal oppsøke steder og delta på aktiviteter som utfordrer komfortsonen. Målet er å utvikle og styrke de som deltar.

Det flotte med slikt mentorskap er at jeg lærer like mye av henne som hun gjør av meg. Kjenner at dette er meningsfylt og tankevekkende
— Elin Ekrol, mentor fra Scandic

veiledning for mentor

På oppstartsmøtet får alle mentorer delta på undervisning om hva det vil si å være mentor. Undervisningen har som mål å gi mentoren verktøy og konkrete tips om på hvordan han/hun best håndterer rollen som mentor. Både deltakere og mentorene vil ha kontinuerlig kontakt med Kreftkompasset. Det vil når som helst være mulig å kontakte oss for å få støtte og råd. Relasjonen mellom hver enkelt deltaker og mentor vil formes etter deltakerens individuelle behov. Alle relasjonene vil derfor være helt unike.


VERDI FOR FIRMA

Ved å delta i mentorskapsprogrammet får dere mulighet å følge og positivt påvirke en tidligere kreftpasients individuelle utvikling

 • En unik mulighet for lederutvikling

 • Tilbud om et foredrag om kreft, og mentorskapsprogrammet

 • Mulighet å støtte et prosjekt der dere vet akkurat hva støtten blir brukt til

 • Økt samhold på arbeidsplassen ved å delta i et humanitært prosjekt som engasjerer alle

 • Motiverte medarbeidere som deltar i et meningsfullt arbeid

 • Bidra til samfunnsengasjement som gir troverdighet og tillit til firma

 • Firma sin logo vil være synlig på Kreftkompassets webside

 • Kreftkompasset vil vise deres logo på presentasjoner på konferanser og lignende

 • Mentoren vil få undervisning om mentorskap, kreft, krisehåndtering og etikk

 • Et foredrag av den personen som dere bidratt med mentor til, der han/hun forteller om betydningen av mentorskapet

 • Mulighet for mentor å delta på reisen hvis firmaet står for utgiftene


krav og innsats

For å delta i mentorskapsprogrammet kreves en genuin interesse fra firmaets og mentors side. Å delta vil kreve både tid og energi, men vil også gi mye tilbake i form av å få perspektiv på deres tilværelse og se at det arbeidet mentor gjør vil utgjøre en stor forskjell for deltakeren.

 • Holde regelmessig kontakt med personen man er mentor for minst en gang per måned

 • Møte sin deltaker ansikt til ansikt minst to ganger utover de møtene som arrangeres av prosjektet

 • Ha individuelle samtaler per telefon med en av veilederne minst to ganger i løpet av prosjektet

 • Delta på de tre møtene som arrangeres av prosjektet.


KOSTNADER

Et firmas deltakelse i mentorskapsprogrammet koster kr. 60.000. Midlene vil dekke alle utgifter for deres deltaker. Dette inkluderer tre samlinger med reise og hotell til Oslo, foredragsholdere, lokaler, mat og veiledning. Samt den avsluttende reisen til utlandet. Det dekker ogsåutgiftene til kvalifisert helsepersonellsom deltar på utenlandsreisen. 10.000 kroner vil gå til FORUT og deres lokale samarbeidspartnere.


HVORDAN DELTA

Ønsker dere å delta, eller ved spørsmål, send en e-post til kontakt@kreftkompasset.no.
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Antall plasser er begrenset.