Foredrag

Med sine erfaringer som sykepleiere innen kreftomsorgen i over 20 år, vil Ida og Lotta gi deg inspirerende og lærerike foredrag. De deler sin kunnskap og gir deg konkrete råd, som du kan bruke i hverdagen. Foredragene har som mål å forebygge utbrenthet, gi økt kunnskap om livet etter kreftbehandling og gjøre det lettere for de som er behandlet for kreft å komme tilbake i jobb. Med historier fra virkeligheten vil dere bli berørt og inspirert til å ta vare på dere selv og hverandre!


 
 

Jakten på ladestasjoner

2007 var året da livet til Lotta stoppet opp. Et liv med mann, to barn og en jobb som sykepleier. Drømmejobben på Radiumhospitalet som hun elsket. En fredag i bilen på vei hjem fra jobb faller hun ned på bunnen. Det tok henne et år å komme opp igjen. Og sannheten er at hun blir aldri som før.

Et personlig foredrag om å gå inn i veggen, bli utbrent. Og det viktigste av alt, hva kunne Lotta gjort for å unngå å havne der. Her får du tips og råd til hvordan du kan fylle på med energi, finne ladestasjoner i ditt liv. Enkle grep som kan gjøre din hverdag bedre og spare deg, din familie og din bedrift for mye smerte og penger.

Lotta har over 20 års erfaring med å stå i både fysisk og psykisk stressende situasjoner. Her vil hun dele sin historie og sine erfaringer for å bidra til bedre psykisk helse og minske risikoen for utbrenthet.

 

 
 

Kan «hvem som helst» hjelpe en kreftoverlever?

Mentorskapsprogrammet for personer behandlet for kreft er et program der mentorer fra private bedrifter støtter og hjelper en kreftoverlevere i et år. I dette foredraget får du informasjon om hva som er vanlig å slite med etter at en kreftbehandling er avsluttet. Samtidig vil du få en forståelse av hvordan en forholdsvis liten innsats fra en person kan utgjøre en stor forskjell for den som får hjelp. Som en av mentorene sa «aldri hadde jeg trodd at det lille jeg gjorde, kunne bety så mye for henne».

Pasientforeningen Sarkomer har siden 2017 gjennomført mentorskapsprogram for sine medlemmer. Du vil få høre historiene til noen av de personene og mentorene som har deltatt. Det blir mange sterke og rørende historier fra virkeligheten, som vil gi deg en økt forståelse for hvor viktig det er at vi bryr oss om hverandre.

Dette foredraget vil gi deg økt kunnskap om senskader etter kreftbehandling kombinert med en forståelse av hva du eller din bedrift kan gjøre for å hjelpe personer med sykdom eller andre utfordringer.


 
 

Å komme tilbake i jobb etter kreftbehandling

40 prosent av alle som får kreft er i arbeidsfør alder. Bare halvparten klarer å komme tilbake i jobb etter at de er kreftfrie. Dette fordi kreftfri ikke alltid betyr det samme som frisk.  Mange må betale en høy pris for den tøffe behandlingen de har gjennomgått i form av senskader.

I dette foredraget vil du lære om de vanligste senskadene etter kreftbehandling. Du vil få tips på hva som hjelper for å lindre plagene og ikke minst vil du som arbeidsgiver få råd om hvordan dere kan legge til rette for arbeidstakere som skal tilbake i jobb etter avsluttet kreftbehandling.